Let op. Deze wet is vervallen op 1 oktober 2010. U leest nu de tekst die gold op 30 september 2010.

Wijzigingsbesluit Besluit bedrijfsbrandweren, enz.

Uitgebreide informatie
Besluit van 1 september 1995, houdende wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur in verband met wijziging van de opzet van de inspectie voor het brandweerwezen en regeling van enige andere onderwerpen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid, directie Brandweer en Rampenbestrijding, van 28 maart 1995, nr. EB95/769;
Gelet op de artikelen 13, derde lid, 14, eerste lid, onderdelen a tot en met c , en 17, eerste lid, van de Brandweerwet 1985 en artikel 21.7 van de Wet milieubeheer;
De Raad van State gehoord (advies van 21 april 1995, nr. W04.95.0165);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Brandweer en Rampenbestrijding, van 17 augustus 1995, nr. EB95/1005;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel IV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel V
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel VI
Voor degenen als bedoeld in artikel VI van de wet van 10 juli 1995, houdende wijziging van de Brandweerwet 1985 , de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen en enige andere wetten in verband met wijziging van de opzet van de inspectie voor het brandweerwezen en regeling van enige andere onderwerpen ( Stb. 431), treedt Onze Minister van Binnenlandse Zaken op als het bevoegd gezag, bedoeld in de artikelen 3, 4, 8 tot en met 10 en 12 van het Besluit brandweerpersoneel , voor zover het een bevordering betreft.
Artikel VII
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de wet van 10 juli 1995, houdende wijziging van de Brandweerwet 1985 , de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen en enige andere wetten in verband met wijziging van de opzet van de inspectie voor het brandweerwezen en regeling van enige andere onderwerpen, in werking treedt.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 1 september 1995
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Uitgegeven de negentiende september 1995
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht