Besluit van 23 oktober 2009 tot wijziging van het Besluit bekostiging financieel toezicht, het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector, het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft ter implementatie van richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op voordracht van Onze Minister van Financiën van 24 augustus 2009 (FM/2009/1730M);
Gelet op de artikelen 1:40, vijfde lid, 1:81, eerste en tweede lid, 1:102, eerste lid, 2:3b, tweede lid, 2:3c, eerste lid, 2:106a, tweede lid, 3:9, derde lid, 3:10, tweede lid, 3:17, tweede lid, 3:18, tweede en derde lid, 3:29, derde lid, 3:29a, 3:29c, derde lid, 3:53, derde lid, 3:57, tweede lid, 3:71, tweede lid, 3:111b, eerste lid, 3:285, 4:16, tweede en derde lid, 4:17, derde lid, en 4:22, tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht;
De Raad van State gehoord (advies van 16 september 2009, No. 06.09.0331/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 21 oktober 2009, FM 2009/2305;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit bekostiging financieel toezicht.]
Artikel II
[Wijzigt het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector.]
Artikel III
[Wijzigt het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft.]
Artikel IV
[Wijzigt het Besluit prudentiële regels Wft.]
Artikel V
[Wijzigt het Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft.]
Artikel VI
[Wijzigt het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.]
Artikel VIII
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet inzake geldtransactiekantoren en intrekking van de Wet op het grensoverschrijdend betalingsverkeer ter implementatie van richtlijn nr. 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt en tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG (PbEU L 319) , in werking treedt.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 23 oktober 2009
De Minister van Financiën ,
Uitgegeven de negenentwintigste oktober 2009
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht