Besluit van 9 oktober 1998 tot wijziging van het Besluit beslistermijnen sociale verzekeringswetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 juli 1998, Directie Sociale Verzekeringen, Nr. SV/WV/98/3045;
Gelet op artikel 50, eerste lid, van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten;
De Raad van State gehoord (advies van 7 augustus 1998, No. W12.98.0335.);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, drs. J. F. Hoogervorst, van 30 september 1998, Directie Sociale Verzekeringen, Nr. SV/WV/98/20273;
Hebben goedgevonden en verstaan:
ARTIKEL I
[Wijzigt het Besluit beslistermijnen sociale verzekeringswetten.]
ARTIKEL II
De wijzigingen van het Besluit beslistermijnen sociale verzekeringswetten in artikel I van dit besluit hebben uitsluitend betrekking op beschikkingen op aanvraag, waarvan de aanvraag is ingediend op een datum gelegen op of na de datum van inwerkingtreding van dit besluit.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 9 oktober 1998
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven twintigste oktober 1998
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht