Besluit van 20 september 2004 tot wijziging van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart en de Regeling Toezicht Luchtvaart in verband met de deregulering van ongemotoriseerd luchtverkeer
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 16 juli 2004, nr. HDJZ/LUV/2004-1744, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Gelet op de artikelen 1.2, tweede lid, 2.2, derde lid, 2.3, tweede en zesde lid en 2.4 van de Wet luchtvaart;
De Raad van State gehoord (advies van 2 september 2004, nr. W09.04.0376/V);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 16 september 2004, nr. HDJZ/LUV/2004-2229, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart.]
Artikel II
[Wijzigt de Regeling Toezicht Luchtvaart.]
1.
Een RPL(FB) wordt aangemerkt als een CPL(FB).
2.
Degene die voor 1 oktober 2004 een opleiding is aangevangen ter verkrijging van het RPL(FB), is bevoegd deze opleiding binnen de daarvoor geldende termijnen af te ronden met dien verstande dat deze opleiding uiterlijk 1 januari 2006 is afgerond. Aan degene die de opleiding met goed gevolg heeft afgerond en voldoet aan de overige in het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart gestelde eisen, wordt een CPL(FB) afgegeven.
Artikel IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2004. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 september 2004, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2004.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 20 september 2004
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat ,
Uitgegeven de dertigste september 2004
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht