Besluit van 5 maart 2004, houdende wijziging van het Besluit bloedproducten voor zover het betreft de bijsluiter en de levering van antirhesus D immunoglobuline aan artsen en verloskundigen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 november 2003, kenmerk GMT/G 2426436;
Gelet op de artikelen 2, eerste lid, onder d, en 26, onder f, van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening;
De Raad van State gehoord (advies van 15 december 2003, nr. W13.03.0468/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 maart 2004; kenmerk GMT/G 2459115;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit bloedproducten.]
Artikel II
In afwijking van artikel 2, derde lid, van het Besluit bloedproducten, mag de buitenverpakking van een bloedproduct dat is bereid voor 1 januari 2005 ook de vermelding bevatten, bedoeld in artikel 2, derde lid, onder b, van het Besluit bloedproducten zoals dat luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding, bedoeld in artikel III.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 5 maart 2004
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ,
Uitgegeven de drieëntwintigste maart 2004
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht