Besluit van 22 augustus 2005 tot wijziging van het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren in verband met het afschaffen van de vervolguitkering in de Werkloosheidswet
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 21 juni 2005, nr. 5358451/05/6;
Gelet op artikel 54, tweede lid, van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren;
De Raad van State gehoord (advies van 7 juli 2005, nr. W03.05.0262/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 12 augustus 2005, nr. 5365421/05/6;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren.]
Artikel II
De artikelen 2 en 9 van het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren, zoals deze luidden op de dag voor inwerkingtreding van dit besluit, blijven van toepassing ten aanzien van de betrokkenen in de zin van dat besluit van wie de eerste werkloosheidsdag is gelegen voor de dag van inwerkingtreding van dit besluit.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 22 augustus 2005
De Minister van Justitie ,
Uitgegeven de eenendertigste augustus 2005
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht