Besluit van 27 november 2007, houdende wijziging van het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair onderwijs in verband met wijziging van de Werkloosheidswet
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 1 november 2007, nr. AP/PSW/2007/42769 (B42), directie Arbeidsmarkt en Personeelsbeleid;
Gelet op artikel 33, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs en artikel 33, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra;
De Raad van State gehoord (advies van 8 november 2007, nr.?W05.07.0402/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 22 november 2007, nr. AP/PSW/2007/47149 (B42), directie Arbeidsmarkt en Personeelsbeleid;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair onderwijs.]
Artikel II. Overgangsbepaling
Artikel 9 van het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair onderwijs, zoals dat luidde op de dag voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit, blijft van toepassing op de betrokkene die op die datum een recht op uitkering heeft waaraan een recht op aansluitende uitkering is verbonden.
Artikel III. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 27 november 2007
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ,
Uitgegeven de zesde december 2007
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II. Overgangsbepaling
Artikel III. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht