Let op. Deze wet is vervallen op 1 oktober 2010. U leest nu de tekst die gold op 30 september 2010.

Wijzigingsbesluit Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen

Uitgebreide informatie
Besluit van 12 december 2007 tot wijziging van het besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26?november 2007, nr. 2007-0000498212;
Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Brandweerwet 1985 en artikel 19, tweede lid, van de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;
De Raad van State gehoord (advies van 5 december 2007, nr. W04.07.0446/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 december 2007, nr. 2007-0000529270;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen.]
1.
Indien de som van de bijdragen aan een regionale brandweer en een GHOR-bestuur in een regio, genoemd in de bijlage bij het Besluit territoriale indeling brandweer- en GHORregio’s , voor het jaar 2008 lager is dan de som van de bijdragen aan die regionale brandweer en dat GHOR-bestuur, zoals die zouden zijn vastgesteld, op basis van het Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen , zoals dat vóór 1 januari 2008 luidde, dan wordt dit verschil geheel gecompenseerd.
2.
Indien de som van de bijdragen aan een regionale brandweer en een GHOR-bestuur in een regio, genoemd in de bijlage bij het Besluit territoriale indeling brandweer- en GHORregio’s , voor het jaar 2009 lager is dan de som van de bijdragen aan die regionale brandweer en dat GHOR-bestuur, zoals die zouden zijn vastgesteld, op basis van het Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen , zoals dat vóór 1 januari 2008 luidde, dan wordt dit verschil voor de helft gecompenseerd.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 12 december 2007
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
Uitgegeven de achtentwintigste december 2007
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht