Besluit van 2 februari 2001, houdende wijziging van het Besluit donorregister
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 december 2000, CSZ/ME-2130158, mede namens Onze Minister van Justitie;
Gelet op artikel 10, vijfde lid, van de Wet op de orgaandonatie;
De Raad van State gehoord (advies van 5 januari 2001, nr. W13.00.0581/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 januari 2001, CSZ/ME.2145258, mede namens Onze Minister van Justitie;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit donorregister.]
Artikel II
Vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit ter beschikking gestelde donorformulieren behouden hun gelding.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 2001.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 2 februari 2001
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
De Minister van Justitie,
Uitgegeven de tweeëntwintigste februari 2001
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht