Besluit van 3 november 2008, houdende wijziging van het Besluit draagbare blustoestellen 1997
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 september 2008, nr. 2008-0000303973;
Gelet op artikel 17, eerste lid, van de Brandweerwet 1985;
De Raad van State gehoord (advies van 13 oktober 2008, nr. W04.08.0420/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 oktober 2008, nr. 2008-0000493704;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit draagbare blustoestellen 1997.]
Artikel II
De bewijzen die zijn afgegeven voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit blijven geldig gedurende de termijn waarvoor zij zijn verleend.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 3 november 2008
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
Uitgegeven de achttiende november 2008
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht