Besluit van 6 december 1999, houdende wijziging van het koninklijk besluit van 9 augustus 1948 tot uitvoering van artikel 12 van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 (Stb. I 362), alsmede van het koninklijk besluit van 6 september 1949 tot uitvoering van artikel 11 van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers (Stb. J 418)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 november 1999, kenmerk DVVB/MB-U-2013970;
Gelet op artikel 12, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945, alsmede op artikel 11, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers;
De Raad van State gehoord (advies van 25 november 1999, nummer W13.99.0555/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 november 1999, kenmerk DVVB/MB-U-2022657;
Hebben goedgevonden en verstaan:
ARTIKEL I
[Wijzigt het koninklijk besluit van 9 augustus 1948 tot uitvoering van artikel 12 van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 (Stb. I 362).]
ARTIKEL II
[Wijzigt het koninklijk besluit van 6 september 1949 tot uitvoering van artikel 11 van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers (Stb. J 418).]
ARTIKEL IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 6 december 1999
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven de veertiende december 1999
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
ARTIKEL IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht