Besluit van 24 november 1993, houdende wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur in verband met de wijziging van de Wet op de Registeraccountants en de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 14 juli 1993, nr. 379228/93/6, Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht;
Gelet op artikel 16 d , tweede lid, van de Auteurswet 1912, de artikelen 4, onder d , 5, derde lid, 7, achtste lid, en 16, achtste lid, van de Wet opneming buitenlandse pleegkinderen, artikel 89, eerste lid van de Grondwet, artikel 61, vierde lid, van de Wet op de jeugdhulpverlening, de artikelen 14 d , derde lid, 17, 32, tweede lid, 37 d , tweede lid, onder 2, en 37 e , vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht, de artikelen 59, vijfde lid, 62, vierde lid, 147, 177, tweede lid, en 310 van het Wetboek van Strafvordering, en artikel 15, tweede lid, van de Wet op de naburige rechten;
De Raad van State gehoord, advies van 26 oktober 1993, No. W03.93.0429;
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Justitie van 12 november 1993, nr. 409195/93/6;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel IV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel V
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel VI
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. Dit besluit is met betrekking tot de bepalingen genoemd in de artikelen II, III en IV van toepassing op boekjaren die op of na 1 januari 1994 aanvangen.
Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 24 november 1993
De Staatssecretaris van Justitie,
Uitgegeven de zevende december 1993
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht