Let op. Deze wet is vervallen op 9 maart 2007. U leest nu de tekst die gold op 8 maart 2007.

Wijzigingsbesluit Besluit financieel verdeelmodel sociale werkvoorziening (aanpassing zogenoemde garantiefactor)

Uitgebreide informatie
Besluit van 3 augustus 2004 tot wijziging van het Besluit financieel verdeelmodel sociale werkvoorziening in verband met een aanpassing van de zogenoemde garantiefactor
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 juni 2004, directie Arbeidsmarktbeleid Bijzondere Groepen, nr. ABG/GA/04/45148;
Gelet op artikel 8, derde lid, van de Wet sociale werkvoorziening;
De Raad van State gehoord (advies van 8 juli 2004, nummer W12.04.0272/IV);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 juli 2004, directie Arbeidsmarktbeleid Bijzondere Groepen, nr. ABG/GA/04/51078;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit financieel verdeelmodel sociale werkvoorziening.]
Artikel II
Artikel 4 van het Besluit financieel verdeelmodel sociale werkvoorziening is van toepassing over het subsidiejaar 2004, met dien verstande dat toepassing van genoemd artikel leidt tot verrekening van reeds over dat jaar verleende subsidie met de wijziging van de subsidie, bedoeld in artikel 8, zesde lid, van de wet over het jaar 2004.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van 30 september 2004.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting en de bijlage in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 3 augustus 2004
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid a.i.,
Uitgegeven de vijfde augustus 2004
De Minister van Justitie a.i.,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht