Let op. Deze wet is vervallen op 4 mei 2007. U leest nu de tekst die gold op 3 mei 2007.

Wijzigingsbesluit Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Uitgebreide informatie
Besluit van 18 december 1997 tot wijziging van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, J. Kohnstamm, van 30 oktober 1997, nummer GBA97/U220;
Gelet op de artikelen 1 en 5 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;
De Raad van State gehoord (advies van 11 december 1997, nummer W04.97.0705);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, J. Kohnstamm, van 17 december 1997, nummer GBA97/U331;
Hebben goedgevonden en verstaan:
ARTIKEL I
[Wijzigt het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.]
ARTIKEL II
Bij de vaststelling van de prijs per bericht over het netwerk na het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit, worden de saldi, bedoeld in artikel 8, derde en vierde lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministraties persoonsgegevens, die zijn ontstaan vóór dit tijdstip, vastgesteld op basis van de toen geldende bepalingen.
ARTIKEL III
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de wet van 30 oktober 1997 tot wijziging van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (financieringsmodel) in werking treedt.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 18 december 1997
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
Uitgegeven negenentwintigste december 1997
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht