Let op. Deze wet is vervallen op 22 december 2006. U leest nu de tekst die gold op 21 december 2006.

Wijzigingsbesluit Besluit geneeskundige verzorging politie 1994

Uitgebreide informatie
Besluit van 3 januari 1996, houdende wijziging van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1994 in verband met wijziging van de vergoedingen voor ziektekosten gemaakt door in deeltijd werkende ambtenaren van politie en door in het buitenland verblijvende verzekerde ambtenaren van politie en hun gezinsleden
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 19 oktober 1995, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Politie, hoofdafdeling Onderwijs en Personeelsbeleid, afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid, nummer EA95/U2887;
Gelet op artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993 en artikel 9, zesde lid, van de LSOP-wet;
De Raad van State gehoord (advies van 13 november 1995, nr. W04.95.0571);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 6 december 1995, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Politie, hoofdafdeling Onderwijs en Personeelsbeleid, afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid, nummer EA95/3586;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
Een ambtenaar van politie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdelen a en b , en tweede lid, van de Politiewet 1993 en een ambtenaar werkzaam bij het Landelijk selectie- en opleidingsinstituut politie, met een betrekking in deeltijd met een omvang van 30% tot 50% van een volledige betrekking die vanaf of na 1 april 1994 vrijwillig aan de geneeskundige verzorging politie heeft deelgenomen, wordt voor het tijdvak van zijn deelname gelegen voor de inwerkingtreding van dit besluit aangemerkt als deelnemer in de zin van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1994 .
Artikel III
Artikel 5, eerste lid, onderdeel b , van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1994 is niet van toepassing op de ambtenaar van politie, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdelen a en b , en tweede lid, van de Politiewet 1993 en op de ambtenaar werkzaam bij het Landelijk selectie- en opleidingsinstituut politie, met een betrekking in deeltijd met een omvang van 30% tot 50% van een volledige betrekking op 1 februari 1996, mits hij de Dienst geneeskundige verzorging politie en het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder k , van het besluit Algemene rechtspositie politie , binnen drie maanden na de inwerkingtreding van dit besluit schriftelijk meedeelt af te zien van deelnemerschap zo lang de betrekking in deeltijd minder dan 50% zal zijn. De mededeling kan binnen drie jaar na de inwerkingtreding van dit besluit schriftelijk worden herroepen.
Artikel IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 1996.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 3 januari 1996
De Minister van Binnenlandse Zaken a.i.,
Uitgegeven de drie├źntwintigste januari 1996
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht