Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2005. U leest nu de tekst die gold op -.

Wijzigingsbesluit Besluit hardheidsgevallen herstructurering varkenshouderij

Uitgebreide informatie
Besluit van 25 mei 2000, houdende wijziging van het Besluit hardheidsgevallen herstructurering varkenshouderij
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 21 december 1998, no. Trcjz/1998/2617, Directie Juridische Zaken;
Gelet op de artikelen 25 en 33 van de Wet herstructurering varkenshouderij en de artikelen 7, derde lid, 55, zesde lid en 61, eerste lid, van de Meststoffenwet;
De Raad van State gehoord (advies van 28 januari 1999 , no. W11.98.0598.);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 23 mei 2000, no. Trcjz/2000/4675, Directie Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit hardheidsgevallen herstructurering varkenshouderij.]
1.
In zoverre in afwijking van artikel 2, derde lid, van het Besluit hardheidsgevallen herstructurering varkenshouderij wordt de in dat artikellid bedoelde melding gedaan binnen zes weken na het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, indien de melding de toepassing van één van de paragrafen 3, 4, 5, 6A, 6B, 7A, 7B en 7C van hoofdstuk 2 of van artikel 23 van hoofdstuk 3 van dat besluit, betreft.
2.
Tegelijk met een melding ten aanzien van één van de paragrafen 3, 6B, 7A, 7B en 7C van hoofdstuk 2 van het Besluit hardheidsgevallen herstructurering varkenshouderij kan tevens een melding ten aanzien van paragraaf 5 van dat hoofdstuk plaatsvinden, indien aan alle voorwaarden voor de toepassing van een van de eerstgenoemde paragrafen is voldaan.
3.
Tegelijk met een melding ten aanzien van één van de paragrafen 7A of 7C van hoofdstuk 2 van het Besluit hardheidsgevallen herstructurering varkenshouderij kan tevens een melding ten aanzien van paragraaf 6B van dat hoofdstuk plaatsvinden, voorzover aan alle voorwaarden voor de toepassing van een van de eerstgenoemde paragrafen is voldaan.
Artikel III
[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit Wet herstructurering varkenshouderij.]
Artikel IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2000 en werkt terug tot en met 1 september 1998.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 25 mei 2000
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Uitgegeven zesde juni 2000
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht