Besluit van 9 december 1997, houdende wijziging van het Besluit Infrastructuurfonds (aanpassing aan de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht en andere wijzigingen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 19 juni 1997, nr. DGP/WJZ/V723185, Directoraat-Generaal Personenvervoer;
Gelet op de artikelen 8 en 9 van de Wet Infrastructuurfonds;
De Raad van State gehoord, advies van 27 augustus 1997, nr. W09.97.0363;
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 4 december 1997, nr. DGP/WJZ/V-725902, Directoraat-Generaal Personenvervoer;
Hebben goedgevonden en verstaan:
ARTIKEL I
[Wijzigt het Besluit Infrastructuurfonds.]
ARTIKEL II
Dit besluit is niet van toepassing op bijdragen die vóór de inwerkingtreding van dit besluit zijn verstrekt en op de behandeling van bezwaren en beroepen inzake aanvragen om bijdragen, waarop vóór de inwerkingtreding van dit besluit is beslist.
ARTIKEL III
Dit besluit treedt in werking twee maanden na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1998, met uitzondering van artikel I, onderdeel EE, dat terug werkt tot en met 1 januari 1996.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 9 december 1997
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Uitgegeven drieëntwintigste december 1997
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht