Besluit van 22 juni 2009, houdende wijziging van het Besluit Infrastructuurfonds in verband met de Subsidieregeling Zuidas en de gewijzigde behandeling van bestaande uitkeringen voor bijdrage uit het BTW-compensatiefonds
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 25 juli 2008, nr. CEND/HDJZ-2008/821 sector S&W, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Gelet op de artikelen 8, vijfde lid en 9, eerste lid, van de Wet Infrastructuurfonds;
De Raad van State gehoord (advies van 9 juli 2008, nr. W09.08.0243/IV);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 16 juni 2009, nr. CEND/HDJZ-2009/490 sector S&W, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit Infrastructuurfonds.]
Artikel II
Artikel 5, eerste lid, onderdeel j, van het Besluit Infrastructuurfonds, zoals dat luidde op de dag voor de inwerkingtreding van dit besluit, blijft van toepassing op de subsidies die voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit zijn verleend.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking twee maanden na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 22 juni 2009
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Uitgegeven de zevenentwintigste juli 2009
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht