Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2004. U leest nu de tekst die gold op -.

Wijzigingsbesluit Besluit kadastrale tarieven 1998 (aanpassing tarieven)

Uitgebreide informatie
Besluit van 5 juli 2002, houdende wijziging van het Besluit kadastrale tarieven 1998 (aanpassing tarieven)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 22 maart 2002, nr. MJZ2002026715, Centrale Directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving;
Gelet op de artikelen 104, derde lid, en 108, eerste lid, van de Kadasterwet;
De Raad van State gehoord (advies van 24 april 2002, nr. W08.02.0140/V);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 2 juli 2002, nr. MJZ 2002055702, Centrale Directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit kadastrale tarieven 1998.]
Artikel II
Ten aanzien van verrichtingen die voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit zijn aangevraagd, blijven de bepalingen van het Besluit kadastrale tarieven 1998 , zoals deze luidden voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit, van toepassing.
Artikel III
De tekst van het Besluit kadastrale tarieven 2002 wordt in het Staatsblad geplaatst.
Artikel IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2002.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 5 juli 2002
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Uitgegeven zestiende juli 2002
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht