Besluit van 29 maart 2004, houdende wijziging van het Besluit luchtwaardigheid in verband met eisen voor de afgifte van een geluidscertificaat
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 12 december 2003, nr. HDJZ/LUV/2003–2568, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Gelet op de artikelen 3.19b, 3.23, 3.25 en 3.29 van de Wet luchtvaart;
De Raad van State gehoord (advies van 29 januari 2004, nr. W09.03.0536/V);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 23 maart 2004, nr. HDJZ/LUV/2004-508, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit luchtwaardigheid.]
Artikel II
De op het Besluit luchtwaardigheid gebaseerde besluiten worden aangemerkt als te zijn gebaseerd op het Besluit luchtvaartuigen .
Artikel III
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor daarbij aan te geven categorieën luchtvaartuigen verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 29 maart 2004
De
staatssecretaris
Uitgegeven de zesde mei 2004
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht