Besluit van 21 juli 2007 tot wijziging van het Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen in verband met de opheffing van de nevenzittingsplaatsen Meppel, Oud-Beijerland, Opsterland, Schouwen-Duiveland en Tholen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 29 mei 2007, nr. 5485761/07/6;
Gelet op artikel 41, tweede lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie;
De Raad van State gehoord (advies van 21 juni 2007, nr. W03.07.0146/II);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 11 juli 2007, nr. 5494087/07/6;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen.]
Artikel II
De zaken die ingevolge de wet door de kantonrechter worden behandeld en die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit aanhangig zijn bij een rechtbank in een nevenzittingsplaats die op die datum wordt opgeheven, kunnen gedurende een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf die datum, nog in die nevenzittingsplaats worden behandeld.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Tavarnelle, 21 juli 2007
De Minister van Justitie ,
Uitgegeven de zestiende augustus 2007
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht