Besluit van 5 april 2012, houdende wijziging van het Besluit OM-afdoening en enkele andere besluiten in verband met de invoering van de bestuurlijke strafbeschikking
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 12 december 2011, nr. 5718562/11/6;
Gelet op de artikelen 2, tweede lid, en 8, vijfde lid, van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en de artikelen 257ba en 572, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 7 februari 2012, no. W03.11.0527/II);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 29 maart 2012, directie wetgeving, nr. 5724403/12/6;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit OM-afdoening.]
Artikel II
[Wijzigt het Besluit tenuitvoerlegging geldboeten.]
Artikel III
[Wijzigt het Besluit justitiële gegevens.]
Artikel IV
Het Transactiebesluit milieudelicten vervalt.
Artikel V
In strafzaken waarin voor het inwerking treden van dit besluit voorwaarden ter voorkoming van strafvervolging zijn gesteld overeenkomstig artikel 37 van de Wet op de economische delicten blijft het Transactiebesluit milieudelicten van toepassing.
Artikel VI
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 5 april 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Uitgegeven de elfde april 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht