Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2008. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2008.

Wijzigingsbesluit Besluit op de stads- en dorpsvernieuwing (verdeling rijkssteun voor stadsvernieuwing in de toekomst)

Uitgebreide informatie
Besluit van 30 september 1993, houdende wijziging van het Besluit op de stads- en dorpsvernieuwing (verdeling rijkssteun voor stadsvernieuwing in de toekomst)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 5 juli 1993, nr. MJZ05793003, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Gelet op de artikelen 39 en 43 van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing;
Gezien het advies van de Coördinatiecommissie stadsvernieuwing van 29 januari 1993, nr. 1;
Gezien het advies van de Raad voor de Volkshuisvesting van 31 maart 1993, nr. 207/212;
De Raad van State gehoord (advies van 25 augustus 1993, nr. W08.93.0405);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 23 september 1993, nr. MJZ23993001, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
De artikelen 4, 5, 6 en 12 van het Besluit op de stads- en dorpsvernieuwing, zoals dat laatstelijk luidde vóór 1 januari 1994, blijven van toepassing op de verlening van geldelijke steun als bedoeld in artikel 39, eerste lid, van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing voor kalenderjaren die vóór die datum zijn verstreken, en op de besteding van en de verslaglegging over die geldelijke steun.
Artikel III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel IV
De tekst van het Besluit op de stads- en dorpsvernieuwing , wordt in het Staatsblad geplaatst.
1.
De artikelen I, II en III van dit besluit treden in werking met ingang van 1 januari 1994.
2.
Artikel IV van dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 30 september 1993
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Uitgegeven de negentiende oktober 1993
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht