Besluit van 1 april 2004 tot wijziging van het Besluit opneming buitenlandse kinderen ter adoptie in verband met kosten algemene voorlichting
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 28 oktober 2003, Directie Wetgeving, nr. 5251953/03/6;
Gelet op de artikelen 4, onder e, en 5 derde lid, van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie;
De Raad van State gehoord (advies van 1 december 2003, nr.WO3.0453/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 25 maart 2004, Directie Wetgeving, nr. 5276731//04/6;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit opneming buitenlandse kinderen ter adoptie.]
Artikel II
Ten aanzien van aspirant-adoptiefouders die op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit het voor bedoeld tijdstip geldende bedrag hebben voldaan of aan wie een verzoek tot betaling daarvan reeds is verzonden, blijft artikel 6, tweede lid, zoals dit luidde voor de inwerkingtreding van dit besluit van toepassing.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 1 april 2004
De Minister van Justitie ,
Uitgegeven de vijftiende april 2004
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht