Besluit van 12 september 2011 houdende wijziging van het Besluit periodieke registratie Wet BIG in verband met de uitbreiding van de reikwijdte van dat besluit met de registers van vijf categorieën van beroepsbeoefenaren en houdende wijziging van het Besluit buitenslands gediplomeerden volksgezondheid
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 juli 2011, kenmerk DWJZ/JBA&J 3072952;
Gelet op de artikelen 8, eerste lid, 41, vijfde lid, 94 en 111 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 24 augustus 2011, no. W13.11.0305/III);
Gezien en het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 september 2011, DWJZ/JBA&J-3079694;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit periodieke registratie Wet BIG.]
Artikel II
Indien een ingeschrevene in een register als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder d tot en met h, van het Besluit periodieke registratie Wet BIG in het bezit is van een getuigschrift, verklaring of erkenning als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onder a, van de wet, welke is verkregen vóór 1 januari 2012, geldt in afwijking van artikel 8, tweede lid, onder a, van de wet 1 januari 2012 als aanvangsdatum van de eerste vijfjaarlijkse registratieperiode.
Artikel III
[Wijzigt het Besluit buitenslands gediplomeerden volksgezondheid.]
Artikel IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 12 september 2011
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven de zesde oktober 2011
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht