Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Wijzigingsbesluit Besluit premievaststelling en reservevorming wachtgeldfondsen (2)

Uitgebreide informatie
Besluit van 17 december 1996, houdende wijziging van het Besluit premievaststelling en reservevorming wachtgeldfondsen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 oktober 1996, nr. SV/AVF/96/4245;
Gelet op artikel 85, eerste lid, en artikel 91, tweede lid, van de Werkloosheidswet;
De Raad van State gehoord (advies van 3 december 1996, No. W12.96.0502);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 december 1996, nr. SV/AVF/96/5097;
Hebben goedgevonden en verstaan:
ARTIKEL I
[Besluit premievaststelling en reservevorming wachtgeldfondsen]
ARTIKEL II
In afwijking van artikel 2, zesde lid, van het Besluit premievaststelling en reservevorming wachtgeldfondsen heeft de reserve voor de lasten van de vangnetvoorziening ZW:
a. aan het einde van 1997 een omvang van 11 procent van de lastendekkende premiebaten van het gemiddelde van de boekjaren 1996 en 1997, doch ten minste 12 procent van de lastendekkende premiebaten over 1996;
b. aan het einde van 1998 een omvang van 10 procent van de lastendekkende premiebaten van het gemiddelde van de boekjaren 1997 en 1998, maar ten minste 10 procent van de lastendekkende premiebaten over 1997.
ARTIKEL III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 17 december 1996
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven drie├źntwintigste december 1996
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht