Besluit van 1 februari 1999 tot wijziging van het Besluit proceskosten bestuursrecht in verband met de herziening van het fiscale procesrecht
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 9 november 1998, Directie Wetgeving, nr. 727882/98/6, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Financiën;
Gelet op artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht;
De Raad van State gehoord (advies van 24 december 1998,
nr. W03.98.0580);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 22 januari 1999, Directie Wetgeving, nr. 739334/99/6, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Financiën;
Hebben goedgevonden en verstaan:
ARTIKEL I
[Wijzigt het Besluit proceskosten bestuursrecht.]
ARTIKEL III
Ten aanzien van beroep, hoger beroep of beroep in cassatie dat voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit is ingesteld, blijft het recht zoals het gold voor dat tijdstip van toepassing.
ARTIKEL IV
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 1 februari 1999
De Minister van Justitie,
De Staatssecretaris van Financiën,
Uitgegeven de zestiende februari 1999
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
ARTIKEL IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht