Besluit van 26 mei 2010 tot wijziging van het Besluit rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman in verband met de herstructurering van de Raad van State
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 juni 2009, 2009-0000286068, directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;
Gelet op de artikelen 2, eerste lid, en 3, tweede lid, van de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman;
De Raad van State gehoord (advies van 11 juni 2009, nr. W04.09.0191/I );
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 mei 2010, nr. 2010-0000290541;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I [Materieel uitgewerkt per 01-09-2011]
[Wijzigt het Besluit rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman.]
Artikel II [Materieel uitgewerkt per 01-09-2011]
[Wijzigt het Besluit beroepsvereisten Raad van State.]
Artikel III [Materieel uitgewerkt per 01-09-2011]
[Wijzigt het Besluit rechtspositionele voorschriften leden Raad van State en Algemene Rekenkamer.]
1.
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de wet van 22 april 2010 houdende wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstructurering van de Raad van State (Stb. 175) in werking treedt, met dien verstande dat artikel I, onderdeel A, onder 2, terugwerkt tot en met 13 februari 2009 en artikel IV terugwerkt tot en met 1 januari 2009.
2.
Artikel IV vervalt een jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 26 mei 2010
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Uitgegeven de vierentwintigste juni 2010
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht