Besluit van 28 maart 1996 tot wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren (bovenwettelijke regeling ziekte en arbeidsongeschiktheid Sector rechterlijke macht)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 2 oktober 1995, Directie wetgeving, nr. 516925/95/6;
Gelet op artikel 16, eerste en derde lid, van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren;
De Raad van State gehoord (advies van 14 december 1995; no. WO3.95.0538);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 14 maart 1996, Directie wetgeving, nr. 540392/96/6;
Hebben goedgevonden en verstaan:
ARTIKEL I
[Wijzigt het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren.]
ARTIKEL III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 1996.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 28 maart 1996
De Minister van Justitie,
Uitgegeven de elfde april 1996
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht