Besluit van 18 april 2005 tot onder meer wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met het regelen van de werkgeversbijdrage voor kinderopvang en de tijdelijke toelage voor piketdiensten voor de sector Rechterlijke Macht
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 9 maart 2005, nr. 5340280/06/6;
Gelet op artikel 54 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren;
De Raad van State gehoord (advies van 31 maart 2005, nr. W03.05.0074/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 6 april 2005, nr. 5345548/05/6;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren.]
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt als volgt terug:
a. wat artikel II betreft: tot en met 1 januari 2004;
b. wat artikel I betreft: tot en met 1 januari 2005.
2.
Artikel II vervalt met ingang van 1 januari 2006.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 18 april 2005
De Minister van Justitie ,
Uitgegeven de zesentwintigste april 2005
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht