Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2007. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2007.

Wijzigingsbesluit Besluit registratie geneesmiddelen

Uitgebreide informatie
Besluit van 7 oktober 1996, houdende wijziging van het Besluit registratie geneesmiddelen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 mei 1996, GMV 961968;
Gelet op artikel 26, onder f , van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening;
De Raad van State gehoord (advies van 21 juni 1996, no. W13.96.0206);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 september 1996, GMV 963562;
Hebben goedgevonden en verstaan:
ARTIKEL I
[Wijzigt het Besluit registratie geneesmiddelen]
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
2.
Artikel II vervalt met ingang van 1 januari 1997.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 7 oktober 1996
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven de eenendertigste oktober 1996
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht