Besluit van 17 maart 2009, houdende wijziging van het Besluit stimulering duurzame energieproductie
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 19 december 2009, nr. WJZ / 8192984;
Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;
De Raad van State gehoord (advies van 9 februari 2009, nr. W10.08.0580/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 9 maart 2009, nr. WJZ / 9046056;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit stimulering duurzame energieproductie.]
Artikel II
Op aanvragen om subsidie die vóór de inwerkingtreding van dit besluit zijn ingediend en op subsidies die vóór de inwerkingtreding van deze wet zijn verstrekt, blijven de artikelen 6, 56, 59, 61 en 63, eerste lid, van het Besluit stimulering duurzame energieproductie van toepassing zoals die onmiddellijk voor dat tijdstip luidden.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. Artikel I, onderdelen G en Ae, werken terug tot en met 1 april 2008.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de bijbehorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 17 maart 2009
De Minister van Economische Zaken,
Uitgegeven de zesentwintigste maart 2009
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht