Let op. Deze wet is vervallen op 25 september 2002. U leest nu de tekst die gold op 24 september 2002.

Wijzigingsbesluit Besluit subsidiëring en stimulering voorzieningen van maatschappelijk en sociaal-cultureel welzijn (2)

Uitgebreide informatie
Besluit van 7 juli 1994, houdende wijziging van het Besluit subsidiëring en stimulering voorzieningen van maatschappelijk en sociaal-cultureel welzijn
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 8 november 1993, Directie Algemeen Sociaal Beleid, nr. 935325;
Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Welzijnswet 1994;
De Raad van State gehoord (advies van 18 januari 1994, no. W 13.93 0739);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 4 juli 1994, DASB/BJA-942377;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
1.
Op de voor het jaar 1994 te verstrekken subsidies ten behoeve van activiteiten op de terreinen welzijn gehandicapten of welzijn ouderen dan wel ten behoeve van activiteiten van internaten voor kinderen van binnenschippers en kermisexploitanten zijn, in plaats van de hoofdstukken I en II van het Besluit subsidiëring en stimulering voorzieningen van maatschappelijk en sociaal-cultureel welzijn, respectievelijk de Subsidieregeling gehandicaptenbeleid 1993, de Subsidieregeling ouderenbeleid en de Subsidieregeling internaten voor kinderen van binnenschippers en kermisexploitanten van toepassing.
2.
Indien vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit een subsidie of uitkering voor het jaar 1994 is toegezegd ten behoeve van activiteiten, anders dan bedoeld in het eerste lid, die niet onder de reikwijdte van de Welzijnswet vielen, gelden, in plaats van de hoofdstukken I en II, onderscheidenlijk III, van het Besluit subsidiëring en stimulering voorzieningen van maatschappelijk en sociaal-cultureel welzijn, de door Onze minister aan een zodanige subsidie of uitkering verbonden voorschriften.
Artikel III
De tekst van het Besluit subsidiëring en stimulering voorzieningen van maatschappelijk en sociaal-cultureel welzijn wordt in het Staatsblad geplaatst.
Artikel IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 1994.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 7 juli 1994
De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
Uitgegeven de negende augustus 1994
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht