Besluit van 5 december 1994, houdende tweede wijziging van het Besluit subsidies energiebesparingstechnieken
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 22 juni 1994, nr. 94047504 WJA/JZ;
Gelet op artikel 2 van de Kaderwet verstrekking financiële middelen EZ;
De Raad van State gehoord (advies van 20 september 1994, nr. W10.94.0399);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 30 november 1994, nr. 94084646 WJA/JZ;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
Met betrekking tot subsidies voor voorzieningen, aangewezen in categorie 2, die voor de inwerkingtreding van dit besluit zijn aangevraagd, is het Besluit subsidies energiebesparingstechnieken van toepassing zoals het luidde voor de inwerkingtreding van dit besluit.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1995.
Lasten en bevelen, dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 5 december 1994
De Minister van Economische Zaken,
Uitgegeven de tweeëntwintigste december 1994
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht