Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Wijzigingsbesluit Besluit toezicht beleggingsinstellingen

Uitgebreide informatie
Besluit van 13 december 1994, houdende wijziging van het Besluit toezicht beleggingsinstellingen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen, 22 juli 1994, nr. BGW 94/908;
Gelet op artikel 5, eerste lid, artikel 6, vijfde lid, artikel 12, eerste en tweede lid, van de Wet toezicht beleggingsinstellingen;
Gezien het advies van De Nederlandsche Bank N.V. (van 16 juni 1994);
De Raad van State gehoord (advies van 11 november 1994, nr. W06.94.0490);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 6 december 1994 (nr. BGW 94/1533-U);
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
Ten aanzien van beleggingsinstellingen waarvan het boekjaar niet gelijk is aan het kalenderjaar, blijven de bepalingen van dit besluit buiten toepassing tot aan het tijdstip waarop in 1995 de nieuwe verslagperiode begint, dan wel, indien dat tijdstip ligt na 30 juni 1995, tot aan het tijdstip waarop in 1995 de eerste periode begint waarover halfjaarcijfers moeten worden bekend gemaakt.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1995.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 13 december 1994
De Minister van Financiën,
Uitgegeven de achtentwintigste december 1994
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht