Besluit van 8 april 2003, houdende wijziging van het koninklijk besluit van 9 augustus 1948 tot uitvoering van artikel 12 van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 (Stb. I 362) en van het koninklijk besluit van 6 september 1949 tot uitvoering van artikel 11 van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers (Stb. J 418) in verband met de inwerkingtreding van de Wet inkomstenbelasting 2001
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 februari 2002, kenmerk DVVB/MB-U-2257914;
Gelet op artikel 12, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940– 1945, en op artikel 11, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers;
De Raad van State gehoord (advies van 17 mei 2002, nummer W13.02.0079/III);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 31 maart 2003, kenmerk DVVB/MB-U-2358452;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit tot uitvoering van artikel 12 der Wet buitengewoon pensioen 1940-1945.]
Artikel II
[Wijzigt het Besluit ex artikel 11 Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers.]
Artikel III
De definitieve vaststelling van de inkomsten, bedoeld in artikel 12 van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en artikel 11 van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, tot en met het jaar 2000 geschiedt met toepassing van de koninklijke besluiten van 9 augustus 1948 tot uitvoering van artikel 12 van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 (Stb. I 362) en van 6 september 1949 tot uitvoering van artikel 11 van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers (Stb. J 418), zoals deze luidden tot aan de inwerkingtreding van dit besluit.
Artikel IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2001.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 8 april 2003
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven de vierentwintigste april 2003
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht