Let op. Deze wet is vervallen op 1 december 2005. U leest nu de tekst die gold op 30 november 2005.

Wijzigingsbesluit Besluit trekkende bevolking WBO in verband met het formatiebudgetsysteem

Uitgebreide informatie
Besluit van 28 juli 1992, houdende wijziging van het Besluit trekkende bevolking WBO in verband met het formatiebudgetsysteem
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 9 maart 1992, nr. 92002654/2445, directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op artikel 115 van de Wet op het basisonderwijs (Stb. 1986, 256);
Gehoord de Onderwijsraad (advies van 8 januari 1992, nr. OR 91000396/1 P);
De Raad van State gehoord (advies van 10 juni 1992, nr. W05.92.0116);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 21 juli 1992, nr. 92047779/2445, directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel II
In afwijking van de artikelen B 16 i , C 15 i , D 12 i , E 15 h en F 13 i van het Besluit trekkende bevolking WBO, geldt voor het schooljaar 1992-1993 een percentage van 2,6%.
Artikel III
Met inachtneming van artikel 115, derde lid, van de Wet op het basisonderwijs, treedt dit besluit in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld. Het koninklijk besluit kan ten aanzien van artikelen of onderdelen daarvan voorzien in terugwerkende kracht.
Artikel IV
De tekst van het Besluit trekkende bevolking WBO wordt door Onze Minister van Justitie in het Staatsblad geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en de Algemene Rekenkamer.
Tavarnelle, 28 juli 1992
De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,
Uitgegeven de twintigste augustus 1992
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht