Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Wijzigingsbesluit Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999

Uitgebreide informatie
Besluit van 2 januari 2001, houdende wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 november 2000, kenmerk Z/VV-2106472, gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;
Gelet op artikel 5, derde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;
De Raad van State gehoord (advies van 7 december 2000, nummer W13.00.0521/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 december 2000, kenmerk Z/VV-2139021, uitgebracht in overeenstemming met Onze Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999.]
Artikel II
Indien in de periode gelegen tussen 1 januari 1999 en de datum van inwerkingtreding van dit besluit, aan de persoon die op grond van artikel 21, tweede, derde en vierde lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 niet verzekerd is op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten , verstrekkingen zijn verleend die ten laste zijn gebracht van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, worden de kosten daarvan niet teruggevorderd.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1999.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 2 januari 2001
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven de achttiende januari 2001
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht