Besluit van 1 mei 2006, houdende wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 6 april 2006, nr. 5412173/06/6;
Gelet op de artikelen 37, 39 en 41 van de Wet op de rechtsbijstand;
De Raad van State gehoord (advies van 13 april 2006, nr. W03.06.0093/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 25 april 2006, nr. 5416614/06/6;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000.]
Artikel II
Indien op het moment waarop dit besluit in werking treedt een bezwaarschrift als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden is ingediend, is daarop het recht dat gold voor inwerkingtreding van dit besluit van toepassing.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 mei 2006.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 1 mei 2006
De Minister van Justitie
Uitgegeven de negende mei 2006
De Minister van Justitie
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht