Let op. Deze wet is vervallen op 9 maart 2007. U leest nu de tekst die gold op 8 maart 2007.

Wijzigingsbesluit Besluit verlaagde wekeneis Werkloosheidswet

Uitgebreide informatie
Besluit van 13 maart 1995, tot wijziging van het Besluit verlaagde wekeneis Werkloosheidswet
Wij Beatrix, bij de Gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 februari 1995, Directie Sociale Verzekeringen, Afdeling Werknemersverzekeringen, nr. SV/WV/95/0358;
Gelet op artikel 17, onderdeel a , en 17 a , derde lid, van de Werkloosheidswet;
De Raad van State gehoord (advies van 23 februari 1995, no. W12.95.0060);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 maart 1995, Directie Sociale Verzekeringen, Afdeling Werknemersverzekeringen, nr. SV/WV/95/1119-I
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
De artikelen 1 en 2 van het Besluit verlaagde wekeneis Werkloosheidswet zoals deze luidden op de dag voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van dit besluit, blijven van toepassing ten aanzien van de persoon wiens eerste dag van werkloosheid ligt voor 1 maart 1995.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 maart 1995.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de bijbehorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 13 maart 1995
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de eenentwintigste maart 1995
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht