Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Wijzigingsbesluit Besluit wachttijd bijzondere ziektekostenverzekering

Uitgebreide informatie
Besluit van 10 november 1999, houdende wijziging van het Besluit wachttijd bijzondere ziektekostenverzekering
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 26 mei 1999, Z/VV-99.1469;
Gelet op artikel 6, zesde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;
Gezien de brief van de Ziekenfondsraad van 16 augustus 1995, VERZ/33134/95;
De Raad van State gehoord (advies van 6 juli 1999, no. W13.99.0257/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 29 oktober 1999, Z/VV-2003577;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit wachttijd bijzondere ziektekostenverzekering.]
Artikel II
Met betrekking tot onderdanen van lidstaten van de Europese Unie die zich voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit in Nederland hebben gevestigd, wordt artikel 3 van het Besluit wachttijd bijzondere ziektekosten , zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van dit besluit, toegepast.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 10 november 1999
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven drie├źntwintigste november 1999
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht