Besluit van 20 december 2005 tot wijziging van het Bevoegdhedenbesluit WPO tot vaststelling van de bewijzen van bekwaamheid die bevoegdheid verlenen tot het geven van Duitse taal en Franse taal in het basisonderwijs en wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel om de vakleerkracht voor de onderwijsactiviteiten Duitse taal en Franse taal in het basisonderwijs te introduceren
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 22 november 2005, nr. WJZ/2005/52073 (2639), directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op de artikelen 3, eerste lid, onder b.1°, 32a, eerste lid, en 186, vijfde lid, van de Wet op het primair onderwijs;
De Raad van State gehoord (advies van 1 december 2005, nr. W05.05.0520/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 16 december 2005, nr. WJZ/2005/54945 (2639), directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Bevoegdhedenbesluit WPO.]
Artikel II
[Wijzigt het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel.]
Artikel III
Het recht zoals dat gold voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit, blijft van toepassing op beschikkingen en geschillen die betrekking hebben op de periode voorafgaand aan dat tijdstip.
Artikel IV
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 20 december 2005
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Uitgegeven de zeventiende januari 2006
De Minister van Justitie
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht