Besluit van 24 november 2008 tot wijziging van enkele besluiten ter uitvoering van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek in verband met verhoging van de aansprakelijkheidslimiet in het binnenlands personenvervoer
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 13 oktober 2008, nr. 5567039/08/6, Directie Wetgeving, gedaan mede namens Onze Minister van Verkeer en Waterstaat en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat;
Gelet op de artikelen 110 en 1157 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek;
De Raad van State gehoord (advies van 5 november 2008, nr. W03.08.0441/II);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 18 november 2008, nr. 5573589/08/6, Directie Wetgeving, uitgebracht mede namens Onze Minister van Verkeer en Waterstaat en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit ex artikel 110 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek.]
Artikel II
[Wijzigt het Besluit ex artikel 1157 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek.]
Artikel III
Dit besluit is slechts van toepassing op ongevallen die zich na de inwerkingtreding hebben voorgedaan.
Artikel IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 29 november 2008
De Minister van Justitie ,
De Minister van Verkeer en Waterstaat ,
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat ,
Uitgegeven de negende december 2008
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht