Besluit van 27 november 2009 houdende wijziging van het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector, het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft, het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft, het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit reikwijdtebepalingen Wft, en het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Wijzigingsbesluit financiële markten 2010)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 9 september 2009, FM/2009/1927 M; Generale Thesaurie, directie Financiële Markten, afdeling Algemeen en internationaal;
Gelet op de artikelen 1:81, eerste lid, 1:102, eerste lid, 2:69a, zesde lid, 2:117, derde lid, 2:122, tweede lid, 3:36, zesde lid, 3:259, derde lid, 4:9, derde lid, 4:11, tweede tot en met vierde lid, 4:15, tweede lid, 4:18c, vierde lid, 4:20, eerste lid, 4:26, zesde lid, 4:47, eerste lid, en 4:71a van de Wet op het financieel toezicht en artikel 26 van de Wet toezicht accountantsorganisaties;
De Raad van State gehoord (advies van 14 oktober 2009, no. W06.09.0358/III)
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 20 november 2009, FM/2009/2278 U;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I [Materieel uitgewerkt per 01-01-2012]
[Wijzigt het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector.]
Artikel II [Materieel uitgewerkt per 01-01-2012]
[Wijzigt het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft.]
Artikel III [Materieel uitgewerkt per 01-01-2012]
[Wijzigt het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.]
Artikel IV [Materieel uitgewerkt per 01-01-2012]
[Wijzigt het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft.]
Artikel V [Materieel uitgewerkt per 01-01-2012]
[Wijzigt het Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft.]
Artikel VI [Materieel uitgewerkt per 01-01-2012]
[Wijzigt het Besluit prudentiële regels Wft.]
Artikel VII [Materieel uitgewerkt per 01-01-2012]
[Wijzigt het Besluit reikwijdtebepalingen Wft.]
Artikel VIII [Materieel uitgewerkt per 01-01-2012]
[Wijzigt het Besluit toezicht accountantsorganisaties.]
Artikel IX [Materieel uitgewerkt per 01-01-2012]
De Erkenningsregeling permanente educatie Wft wordt ingetrokken.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop het bij koninklijke boodschap van 25 augustus 2009 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2010) (Kamerstukken 32 036), indien het tot wet wordt verheven, in werking treedt, met uitzondering van de onderdelen A tot en met N en S tot en met V van artikel III, de onderdelen B tot en met F en I tot en met M van artikel IV, artikel V, artikel VI, artikel VII en artikel IX die in werking treden met ingang van 1 januari 2010.
Artikel XI [Materieel uitgewerkt per 01-01-2012]
Dit besluit wordt aangehaald als: Wijzigingsbesluit financiële markten 2010.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 27 november 2009
De Minister van Financiën ,
Uitgegeven de tiende december 2009
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht