Let op. Deze wet is vervallen op 1 december 2005. U leest nu de tekst die gold op 30 november 2005.

Wijzigingsbesluit Formatiebesluit WPO (verhoging gezamenlijke zorgformatie basisscholen)

Uitgebreide informatie
Besluit van 26 mei 2004 tot wijziging van het Formatiebesluit WPO ten behoeve van een verhoging van de gezamenlijke zorgformatie voor de basisscholen in een samenwerkingsverband
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 23 april 2004, nr. WJZ/2004/18264 (2621), directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op artikel 132, derde lid, van de Wet op het primair onderwijs;
De Raad van State gehoord (advies van 13 mei 2004, nr. W05.04.0164/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 19 mei 2004, nr. WJZ/2004/23403 (2621), directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Formatiebesluit WPO.]
Artikel II
De in artikel I opgenomen wijziging is voor de eerste maal van toepassing op het schooljaar 2004–2005.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het besluit wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 26 mei 2004
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ,
Uitgegeven de tiende juni 2004
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht