Besluit van 23 februari 1993, tot wijziging van de regels betreffende tenuitvoerlegging van gijzeling
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 2 maart 1992, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 192564/92/6;
Overwegende dat het wenselijk is de regels betreffende de tenuitvoerlegging van gijzeling te herzien;
Gelet op artikel 592 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, artikel 131 van de Gevangenismaatregel en artikel 28, vierde lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften,
Gezien het advies van de sectie gevangeniswezen van de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing van 8 januari 1992,
De Raad van State gehoord (advies van 3 september 1992, nr. WO3.92 099),
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Justitie van 12 februari 1993, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 307264/93/6;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
Het Gijzelingsbesluit van 26 september 1928 ( Stb. 382) wordt ingetrokken.
Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel IV
De artikelen I tot en met III onder A, zijn slechts van toepassing op gijzelingen die zijn aangevangen na het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit.
Artikel V
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 23 februari 1993
De Staatssecretaris van Justitie,
Uitgegeven de negende maart 1993
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht