Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2007. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2007.

Wijzigingsbesluit IJkreglement, enz. inzake taxameters

Uitgebreide informatie
Besluit van 5 april 1995, houdende wijziging van het IJkreglement, het Algemeen EEG-IJkbesluit en het Besluit personenvervoer (taxameters)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 9 mei 1994, nr. 94033593 WJA/W, gedaan mede namens Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;
Gelet op de artikelen 6, vijfde lid, 11, zesde lid, en 21 a van de IJkwet en artikel 69 van de Wet personenvervoer;
De Raad van State gehoord (advies van 27 juni 1994, nr. W10.94.0289);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 30 maart 1995, nr. 95006764 WJA/W, uitgebracht mede namens Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel IV
Indien het krachtens artikel 15, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit personenvervoer in de vergunning opgenomen adres van de vervoerder ligt in: datum
de provincie Groningen: 1 augustus 1995
de provincie Friesland: 1 september 1995
de provincies Drenthe en Limburg: 1 oktober 1995
de provincies Overijssel en Zeeland: 1 november 1995
de provincie Gelderland: 1 december 1995
de provincies Utrecht en Flevoland: 1 januari 1996
de provincie Noord-Brabant: 1 februari 1996
de provincie Noord-Holland, met uitzondering van de gemeente Amsterdam: 1 maart 1996
de provincie Zuid-Holland, met uitzondering van de gemeentes Rotterdam en 's-Gravenhage: 1 april 1996
de gemeente 's-Gravenhage: 1 mei 1996
de gemeente Rotterdam: 1 juni 1996
de gemeente Amsterdam: 1 juli 1996
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 1995.
2.
De bij dit besluit aangebrachte wijzigingen zijn, voor zover zij betrekking hebben op taxi's en in taxi's aanwezige taxameters, daarop van toepassing met ingang van de datum, die hierna is vermeld voor het betrokken geval:
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 5 april 1995
De Minister van Economische Zaken,
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Uitgegeven de zevenentwintigste april 1995
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht