Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2008. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2008.

Wijzigingsbesluit In- en uitvoerbesluit strategische goederen (wederuitvoer van strategische goederen)

Uitgebreide informatie
Besluit van 10 december 2004, houdende de zevenentwintigste wijziging van het In- en uitvoerbesluit strategische goederen (wederuitvoer van strategische goederen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 1 november 2004, nr. WJZ 4065968;
Gelet op de artikelen 2a, eerste en vijfde lid, en 2b van de In- en uitvoerwet;
De Raad van State gehoord (advies van 25 november 2004, nr. W 10.04.0528/II);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 6 december 2004, nr. WJZ4076683;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het In- en uitvoerbesluit strategische goederen.]
Artikel II
Vergunningen, verleend met inachtneming van de ministeriële regeling van 29 september 2004, nr. WJZ 4059678, houdende enkele voorzieningen met betrekking tot strategische goederen krachtens artikel 7 van de In- en uitvoerwet (Stcrt. 2004, 194), worden geacht vastgesteld te zijn krachtens artikel 3, eerste lid, van het In- en uitvoerbesluit strategische goederen.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 10 december 2004
De Staatssecretaris van Economische Zaken ,
Uitgegeven de drieëntwintigste december 2004
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht