Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Wijzigingsbesluit Inschrijvingsbesluit ziekenfondsverzekering

Uitgebreide informatie
Besluit van 19 december 1991, houdende wijziging van het Inschrijvingsbesluit ziekenfondsverzekering
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 10 september 1991, DGVGZ/VMP/VVU-419 257;
Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Ziekenfondswet ( Stb. 1986, 347);
De Raad van State gehoord (advies van 29 november 1991, no.W13.91 0494);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 18 december 1991, DGVGZ/VMP/VVU-91685;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
In afwijking van artikel 17, eerste en tweede lid, van het Inschrijvingsbesluit ziekenfondsverzekering wordt een op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit bestaande inschrijving na een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de dag van die inwerkingtreding, beëindigd indien vóór de dag waarop die termijn is verstreken, van de verzekerde een schriftelijk verzoek om beëindiging van de inschrijving is ontvangen.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop artikel II, onderdeel B, van de Wet stelselwijziging ziektekostenverzekering tweede fase ( Stb. 1991, 587) in werking treedt.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
's-Gravenhage, 19 december 1991
De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
Uitgegeven de eenendertigste december 1991,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht