Let op. Deze wet is vervallen op 25 februari 2005. U leest nu de tekst die gold op 24 februari 2005.

Wijzigingsbesluit Jaarcijnsbesluit Zaaizaad- en Plantgoedwet

Uitgebreide informatie
Besluit van 6 januari 1993, houdende wijziging van het Jaarcijnsbesluit Zaaizaad- en Plantgoedwet
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 19 oktober 1992, No. J. 9215592, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;
Gelet op de artikelen 18, tweede lid, en 38 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet ( Stb. 1966, 455);
Gehoord het Landbouwschap, het Produktschap voor Siergewassen, het Produktschap voor Landbouwzaaizaden, het Bedrijfschap voor handel in Tuinbouwzaden, Vereniging "CIOPORA Nederland", de Nederlandse Vereniging van kwekers van en handelaren in Zaaizaad en Plantgoed NZP en de Nederlandse Vereniging voor de teelt van en handel in Tuinbouwzaden NTZ;
De Raad van State gehoord (advies van 9 december 1992, No. W11.92.0506);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 24 december 1992, No. J. 9220608, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
Voor een jaarcijns welke is betaald over een tijdvak waarvan een deel valt na het tijdstip waarop dit besluit in werking treedt, is voor dat deel artikel I niet van toepassing.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
's-Gravenhage, 6 januari 1993
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Uitgegeven de tweede februari 1993
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht